Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor ons een goed eindresultaat en een goede,
veilige werkmethode.
Een goed eindresultaat bereiken wij door een zorgvuldige voorbereiding
en een werkmethode waarbij de prijs ondergeschikt is aan het eindresultaat.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn van groot belang voor ons bedrijf,
onze medewerkers en derden.
En van onze doelstellingen is het waarborgen hiervan,
met als doel het voorkomen van persoonlijk letsel, materiele- en
milieuschade.
In het kader van de z.g. VGM Checklist Aannemers is het gehele
bedrijf VCA* gecertificeerd.

Hiervoor zijn alle daarvoor in aanmerking komende gereedschappen gekeurd.
Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers in het bezit van het VCA* diploma.